Pin điện thoai Vertu Signature S chính hãng

4.000.000

  • Pin có màu đen
  • Trên thân có 3 rãnh chìm để phân biệt với hàng rẻ tiền
  • Dung lượng 1050
  • Chuẩn 3 chân điện vào ra

The prices will be converted to USD in the PayPal Express Checkout pages with the exchange rate USD / VND = 23000.