Chính sách bảo mật

  • Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website thương mại điện tử bán hàng Luxuryvip.vn bao gồm:email, họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Đây là các thông tin mà Luxuryvip.vn cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi mua hàng để Luxuryvip.vn liên hệ xác nhận và vận chuyển hàng hóa nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Luxuryvip.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin khách hàng của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  • Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Website TMĐT bán hàng Luxuryvip.vn;
  • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Luxuryvip.vn;
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Luxuryvip.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàngtại Luxuryvip.vn.
  • Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Luxuryvip.vn.

  • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc thông tin về việc sử dụng Website Luxuryvip.vn của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ những trường hợp sau đây:

1. Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý.

2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của Công ty Cổ phần ShangMing Việt Nam, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của Công ty Cổ phần ShangMing Việt Nam, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Công ty Cổ phần ShangMing Việt Nam trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Công ty Cổ phần ShangMing Việt Nam hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

– Địa chỉ đơn vị thu thấp và quản lý thông tin các nhân

HỘ KINH DOANH QUANG TÙNG – VIỆT DŨNG

Địa chỉ: 86 Trần Phú, Ba Đình,  Hà Nội.

Email: [email protected]

Điện thoại: 0986666666.

– Phương tiện và công cụ để Khách hàngtiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng yêu cầu Luxuryvip.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Luxuryvip.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Luxuryvip.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàngbảo mật lại thông tin.

  • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Luxuryvip.vn được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Luxuryvip.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Ban quản lý Luxuryvip.vn yêu cầu Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Luxuryvip.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Khách hàng gửi khiếu nại có liên quan đến việc Chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, ban quản trị Luxuryvip.vn sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng thì Luxuryvip.vn sẽ liên hệ trực tiếp với Khách hàng để xử lý vụ việc trên tinh thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận thì Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền sẽ được lựa chọn để giải quyết